LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 25/05/2020
07:30HĐND Khảo sát thực địa một số dự ánTTHĐND: A.Hưng; Các Ban HĐND, Phòng TCKH, các chủ đầu tư Nơi thực hiện các dự án Xe 00582
08:00Chủ tịch UBND đi thăm chiến sĩ mớiTTUBND: A.Nhuận; Ban CHQS huyện ĐAKLĂK
09:45Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế TTUBND: C.Yến Trung tâm Y tế
13:30Thẩm tra Tờ trình và NQ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án do UBND huyện đề xuất TT HĐNDTT HĐND; TTUBND: A.Sửu; VP: Nguyệt, Hạnh; Ban Kinh tế - XH, LĐ các ban HĐND huyện, MTTQVN, Phòng TC-KH
Thứ ba 26/05/2020
08:00Tập huấn công nghệ thông tin VP: Thê; Tổ giúp việc BCĐ ứng dụng CNTT huyện Xã Ba Cụm Nam Xe 00582
08:00Dự Đại hội Đảng bộ xã Ba Cụm Bắc phiên trù bịTTUBND: A.Sửu UBND xã Ba Cụm Bắc Xe 00339
14:00Họp BCĐ Hiến máu nhân đạo tỉnh Khánh HòaTTUBND: C.Yến UBND tỉnh Xe 00582
14:00HĐND huyện thẩm tra Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệpTTUBND: A.Sửu; VP: Nguyệt, Hạnh; Ban KT-XH, LĐ các ban HĐND huyện, MTTQVN; LĐ Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT Phòng họp trực tuyến
Thứ tư 27/05/2020
08:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Thành SơnVP: Hạnh; ĐB tỉnh: Cư; ĐB huyện: Nhàn, Hiếu, Thu Hội trường xã Thành Sơn Xe 00582
08:00Dự Đại hội Đảng bộ xã Ba Cụm Bắc phiên chính thứcTTUBND: A.Sửu UBND xã Ba Cụm Bắc Xe 00339
08:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Ba Cụm NamVP: Nguyệt; ĐB tỉnh: Thịnh; ĐB huyện: Hợp, Vỹ, Danh Hội trường xã Ba Cụm Nam Xe 00644
14:00Dự Đại hội đảng bộ Chi cục thuế Nam Khánh HòaTTUBND: A.Nhuận Chi cục thuế Cam Ranh Xe 00339
14:00HĐND tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tô HạpTTHĐND: A.Hưng; VP: Nguyệt; ĐB tỉnh: Thịnh; ĐB huyện: Hưng, Tính, Bính, Mai Hội trường Tô Hạp Xe 00644
14:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Sơn BìnhVP: Hạnh; ĐB tỉnh: Cư; ĐB huyện: Đông, Ghiêng, Huy Hội trường xã Sơn Bình Xe 00582
Thứ năm 28/05/2020
07:00Tham dự Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới TTUBND: C.Yến Đơn vị 460/eBB974 Diên Khánh Xe 00339
08:00Họp Hội đồng KHCN tỉnh nghiệm thu đề tài KHTTUBND: A.Sửu Sở KHCN
08:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Sơn LâmTTHĐND: A.Hưng; VP: Hạnh; ĐB huyện: Lâm, Tiến, Duyệt, Thu Hội trường xã Sơn Lâm Xe 00582
08:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Sơn TrungVP: Nguyệt; ĐB tỉnh: Thịnh; ĐB huyện: Thị, Bường, Quy Hội trường xã Sơn Trung Xe 00644
14:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Ba Cụm Bắc TTUBND: A.Sửu; VP: Nguyệt; ĐB tỉnh: Thịnh; ĐB huyện: Sửu, Bơi, An, Hiếu Hội trường xã Ba Cụm Bắc Xe 00644
14:00HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Sơn HiệpTTHĐND: A.Hưngp; VP: Hạnh; ĐB huyện: Ty, Khánh, Hải Hội trường xã Sơn Hiệp Xe 00582
Thứ sáu 29/05/2020
08:00Tham gia Đoàn công tác của Đc Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Ba Cụm NamTTUBND: A.Sửu Xã Ba Cụm Nam Xe 00582
GHI CHÚ: