LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 26/09/2022
08:00

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

      HUYỆN KHÁNH SƠN

                                                            LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT.HĐND và LĐ.UBND HUYỆN KHÁNH SƠN

                                  TUẦN 39 - TỪ NGÀY 26/9/2022 –02/10/2022

Thứ /

ngày

Giờ

Nội dung công việc

TT.HĐND, LĐ.UBND

Văn phòng

Cơ quan tham gia

Địa điểm

Ghi chú

HAI 26/9

8h:00

Họp trực tuyến Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ chủ trì

A.Đông

 

 

UBND tỉnh

Xe 00582

14h:00

Kiểm tra CCHC và kiểm soát TTHC xã Thành Sơn

 

Thê Oanh

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 1886/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 và QĐ số 1889/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND huyện

UBND xã

Thành Sơn

Xe 00190 (A.Thọ)

14h:00

HOÃN Kiểm tra thực địa Hệ thống nước xã Sơn Lâm

A.Đông

Danh

LĐ Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDA các CTXD, BQLDA DVCI; LĐ UBND xã Sơn Lâm

Cô Róa

 

14h:30

Họp khẩn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, CHCN huyện

A.Đông

Danh

Thành viên BCH PCTT CNCH huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn

Phòng họp

 

15h:30

HOÃN Họp Chỉ đạo sữa chữa, quản lý, vận hành, khai thác, khắc phục tình trạng thiếu nước hệ thông nước Sơn Lâm

A.Đông

Danh

LĐ Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDA các CTXD, BQLDA DVCI; LĐ UBND xã Sơn Lâm

UBND xã

Sơn Lâm

 

BA

27/9

7h:30

Họp nghe sở TNMT báo cáo dự thảo QĐ về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu tách thửa.

 

A.Đông

 

 

UBND tỉnh

Xe 00250

8h:00

Họp trực tuyến chính phủ lấy ý kiến địa phương đối với dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH-15 của Quốc hội về chính sách phòng chống dịch Covid-19

 

 

 

Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện tham dự

UBND tỉnh

 

8h:00

HOÃN Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

A.Đông

 

 

Tỉnh ủy

 

8h:00

Kiểm tra công tác đầu tư công

 

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

Ban QLDA

và thực địa

Xe 00190

(A.Thọ)

14h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

A.Đông

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

Ban QLDVCI

Phòng GD-ĐT

và thực địa

 

14h:00

Làm việc với Tổ công tác chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN tỉnh Khánh Hòa

A.Vỹ

Nguyệt

Lãnh đạo các Phòng: TC-KH, DT, KT-HT, LĐ TB&XH, VH-TT, Trung tâm Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện;

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

Phòng Họp

 

28/9

8h:00

HOÃN Giám sát kết quả thực hiện công tác trồng rừng sản xuất và bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn theo QĐ 38/2016/QĐ-TTg của Chính phủ

A.Hưng

A.Đông

Nguyệt

Thông

Theo Quyết định 21/QĐ-HĐND ngày 31/8/2022

của HĐND huyện

Phòng họp

UBND huyện

 

8h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

 

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

Phòng NN&PTNT

và thực địa

 

14h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

 

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

Phòng KTHT và thực địa

 

14h:00

Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo

A.Đông

 

 

UBND tỉnh

Xe 00250

NĂM

29/9

8h:00

Gặp mặt người có uy tín trong ĐBDT TS

A.Vỹ

A.Hưng

Nguyệt

TT Huyện ủy; UB MTTQVN và các ĐT huyện;

LĐ Phòng DT; ngườiì có uy tín

Phòng họp

 

8h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

 

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

UBND thị trấn,

Sơn Trung

và thực địa

 

8h:00

Tập huấn chuyển đổi số

A.Vỹ

Danh

Thê

Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện; lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn; công chức văn hóa - xã hội và các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công nghệ số cộng đồng UBND các xã, thị trấn

Hội trường UBND huyện

 

8h:30

Trả lời phỏng vấn tạp chí Việt Nam hội nhập

A.Đông

 

 

Trụ sở

UBND huyện

 

9h:30

Dự Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 Trường Trung cấp nghề và DTNT Khánh Sơn

A.Vỹ

 

 

Trường TC nghề và DTNT

Xe 00582

14h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

A.Đông

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

UBND xã

Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam

 

14h:00

Họp chỉ đạo Công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện

A.Vỹ

A.Đông

Danh

Oanh

Lãnh đạo Phòng TC-KH, KT-HT, GD-ĐT, TNMT, NN&PTNT, Trung tâm PTQĐ; Các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phòng họp

 

SÁU

30/9

8h:00

Trung tâm Khuyến công và XT Thương mại tỉnh tập huấn chính sách khuyến công tại Khánh Sơn

 

 

 

Hội trường UBND huyện

 

8h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

A.Đông

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

UBND xã

Sơn Bình,

Sơn Hiệp

 

9h:30

Nghe công bố kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định thanh tra số 118/QĐ-TTT ngày 03/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh.

A.Vỹ

 

 

 

Chánh Thanh tra huyện

Thanh tra Tỉnh

Xe 00582

14h:00

HOÃN Kiểm tra công tác đầu tư công

A.Đông

Oanh

Thành viên Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khánh Sơn.

 

UBND xã

Thành Sơn,

Sơn Lâm

 

14h:00

Dự Tổng kết Đại hội thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa

A.Vỹ

 

 

UBND tỉnh

Xe 00582

BẢY

01/10

Cả ngày

Từ 8h:00

Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022

A.Đông

Nguyệt

Thê

 

LĐ các cơ quan chuyên môn thuộc huyện

Phòng họp trực tuyến

 

8h:00

Dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

A.Vỹ

A.Hưng

 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện Hội Khuyến học huyện; Hiệu trưởng các trường: Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Sơn, Trường THPT Khánh Sơn; các trường: Mầm non, Phổ thông thuộc huyện;

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo TT HTCĐ các xã, thị trấn; Lãnh đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn;

Trường THCS Ba Cụm Băc

Xe 00582

                              ! Ghi chú:  Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 10/10/2022  Chủ tịch UBND huyện đi công tác nước ngoài

 

GHI CHÚ: