Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Sơn năm 2021

Đọc tin

Khánh Sơn triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến khó lường của thời tiết đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân. Thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện Ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động ban hành kế hoạch, xây dựng các phương án, kịch bản điều hành và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Với tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra; theo đó, huyện Khánh Sơn đã đạt được nhiều thành tựu khá quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, cụ thể:

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, đúng pháp luật, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, không có đơn vị nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại; với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Cử tri huyện Khánh Sơn đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội; 2 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 30 đại biểu HĐND cấp huyện; 155 đại biểu HĐND cấp xã; cũng Tại kỳ họp, 30 đại biểu HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX đã được trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện.

2. Triển khai quyết liệt, kịp thời, chủ động và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; năm qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Khánh Sơn đã xây dựng kế hoạch đáp ứng từng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19; thiết lập 2 khu cách ly tập trung; thành lập 02 chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19; huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị đến tận cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Nhờ vậy, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tạo nên trận tuyến phòng, chống dịch vững từ gốc, xuất phát từ mỗi cá nhân, từng gia đình, thôn, tổ dân phố, xã… Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hoá phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân, phối hợp với các Sở, ngành để giúp nông dân tiêu thụ nông sản trong điều kiện giãn cách. Nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm đảm bảo an sinh và hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; nhờ vậy, đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện luôn được kiểm soát có hiệu quả.

  3. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, ngành nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, khẳng định vai trò là trụ đỡ của kinh tế huyện Khánh Sơn. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh của địa phương; tích cực quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm; lĩnh vực trồng trọt có những chuyển biến mạnh về cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt đạt 4.911 ha, chiếm 100,2% kế hoạch tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó, cây hàng năm thực hiện 1.420ha, đạt 109% kế hoạch; tổng sản lượng thu hoạch các loại cây ăn quả chính đạt trên 11.861,47 tấn (Sầu riêng 6.200 tấn đạt 112,64 kế hoạch, Mít 45 tấn đạt 107% kế hoạch, Bưởi da xanh 600 tấn đạt 170% kế hoạch, chôm chôm 107 tấn 119% kế hoạch... sản lượng cây ăn quả tăng, trong đó có sản lượng sầu riêng ước tăng 34,9%; lĩnh vực chăn nuôi được chú trọng; tổng đàn gia súc gia cầm ước thực hiện năm 2021 là 46.488 con đạt 132% so với kế hoạch, tăng 1,6 % so với cùng kỳ.

4. Sản xuất CN-TTCN, thương mại- dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển: năm qua, mặc dù, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh bị tác động đã ảnh hưởng đến tăng trưởng; tuy nhiên,  giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021 vẫn tăng nhẹ, ước thực hiện là 49,558 triệu đồng, đạt khoảng100,07%; lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiếp tục được duy trì; hàng hóa sau thời gian giãn cách đã được lưu thông đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất; công tác bình ổn giá được thực hiện có hiệu quả; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước khoảng tổng 386,95 tỷ đồng, đạt 100,01%; hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của Nhân dân, giá trị cước vận tải theo giá hiện hành ước thực hiện là 13.793.415 10.345.398 đồng đạt 105,24% so với kế hoạch.

5. Công tác quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; năm qua, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) phát sinh trên địa bàn (thu nội địa) ước thực hiện là 17.694/16.430 triệu đồng, ước đạt 107,7% kế hoạch tỉnh giao; công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư XDCB được chú trọng; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công ước đạt 100% so kế hoạch.

6. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được đồng thời khắc phục những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, ngành GD&ĐT Khánh Sơn tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng dạy và học.  Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; duy trì phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em 5 tuổi tại 100% xã, thị trấn. Năm học 2020-2021, 100 % học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học đạt, 100% học sinh tốt nghiệp THCS; tỷ lệ học sinh THPT tốt nghiệp THPT đạt 83,33%; 03 trường học được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (mầm non Vành Khuyên, tiểu học Sơn Bình, THCS Sơn Bình).

7. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực; năm 2021 ước giảm được 320 hộ nghèo với mức giảm 4,56% ước thực hiện dự kiến đạt 100% kế hoạch; tuyển mới, giáo dục nghề nghiệp 500 người, đến nay ước thực hiện dự kiến đạt 100% kế hoạch giao; số lao động có việc làm tăng thêm trong năm 450 người; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động 68%. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được quan tâm thực hiện, kịp thời chi trả đầy đủ các chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em... được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; xây dựng mới và sẳ chữa 12 nhà ở cho hộ người có công với tổng số tiền 600 triệu đồng. Công tác gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo; Các chính sách về dân tộc, tôn giáo thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo từng bước được cải thiện và nâng cao, không để tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về dân tộc, tôn giáo.

8. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo, không để dịch bệnh lớn xảy ra, lây lan trọng cộng đồng; tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch covid – 19 được an toàn và đúng đối tượng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai quyết liệt, đồng bộ, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra; chất lượng dân số từng bước được nâng lên; công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho người dân được đẩy mạnh.

9. Các lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng văn hóa, con người Khánh Sơn một cách toàn diện trong môi trường văn hóa lành mạnh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển sâu rộng. Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa ngày càng cao; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Việc khôi phục một số phong tục, tập quán lành mạnh, tiếng dân tộc và các loại hình dân ca, dân vũ truyền thống được quan tâm bảo tồn và phát huy; các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền cổ động phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chuyển phát kịp thời, chất lượng ổn định.

10. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững, nhất là công tác đảm bảo an toàn trong dịp lễ, Tết và cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm./.

 

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ