TOÀN HUYỆN CÓ HƠN 1.450 LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGHỀ THEO ĐỀ ÁN 1956 (12/09/2018)
Triển khai thực hiện Quyết định 1956/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1956), thời gian qua, huyện ta đã chú trọng mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương và của tỉnh.
GIAI ĐOẠN 2018-2020, TOÀN HUYỆN CÓ 576 HỘ GIA ĐÌNH CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT (12/09/2018)
Thực hiện Quyết định 2553 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020, thời gian qua, các ngành liên quan và các xã, thị trấn đã tiến hành ra soát các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ trên địa bàn.
GIAI ĐOẠN 2018-2020, XÃ SƠN HIỆP PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 19/19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI (22/05/2018)
Đến cuối năm 2017, xã Sơn Hiệp đã hoàn thành 13/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xã sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí theo tinh thần Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ 14 đã đề ra.
KHÁNH SƠN NỖ LỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NHÀ Ở NÔNG THÔN MỚI (10/04/2018)
Xây dựng nhà ở dân cư nông thôn là tiêu chí thứ 9 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo quy định của Bộ Xây dựng, để đạt chuẩn nhà ở dân cư, các xã phải đạt những tiêu chuẩn cơ bản như: 80% trở lên số nhà đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng (đối với xã đặc biệt khó khăn là 75% trở lên),  nhà đảm bảo “3 cứng” (tường, nền, mái cứng).
NĂM 2018, XÃ THÀNH SƠN PHẤN ĐẤU ĐẠT THÊM 2 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI (21/03/2018)
Năm 2017, quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thành Sơn gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn miền núi, nguồn lực đầu tư hạn chế. Đến cuối năm 2017, xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện chương trình này, năm 2018, Thành Sơn phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là môi trường và tổ chức sản xuất, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.
PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013-2018 (21/03/2018)
Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai cấp nông dân đóng vai trò chủ thể. Do đó, giai đoạn 2013-2018, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực phát động phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.
NĂM 2018, KHÁNH SƠN CÓ 5 XÃ VÀ 4 THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH 135 (07/03/2018)
Năm 2017, Khánh Sơn có 2 xã đặc biệt khó khăn là Thành Sơn và Ba Cụm Nam được phân bổ nguồn vốn chương trình 135 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.
CUỐI NĂM 2017, CÁC XÃ HOÀN THÀNH THÊM TỪ 1-3 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI (07/03/2018)
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, huyện tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách của các xã; tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật, kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi cho người dân.
BCĐ XÂY DỰNG NTM HUYỆN HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN (26/10/2017)
Sáng ngày 24/10, BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2017 và bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai thực các tiêu chí tại các xã. Ông Đinh Ngọc Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.
NĂM 2017, TOÀN HUYỆN PHẤN ĐẤU 3 XÃ HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI (18/09/2017)
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo tiền đề và làm cơ sở cho công tác sử dụng đất, phát triển sản xuất và phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội tại các xã. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các tiêu chí tiếp theo trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên những năm qua, vì nhiều nguyên nhân nên các xã trên địa bàn huyện đều gặp khó khăn trong công tác quy hoạch nông thôn mới.
KHÁNH SƠN: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (26/08/2017)
Là địa phương miền núi, kinh phí xây dựng nông thôn mới (NTM) chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Khánh Sơn đã chủ động thực hiện một số giải pháp thực hiện các tiêu chí NTM.
BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI XÃ SƠN HIỆP (12/08/2017)
Sáng ngày 10/8, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc, những người có uy tín trong cộng đồng, các hộ sản xuất-kinh doanh giỏi và đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số tại xã Sơn Hiệp.
CẦN CÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT (07/08/2017)
Thực hiện Nghị quyết 04 ngày 29/7/2011 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020”, thời gian qua, tại Khánh Sơn đã thành lập các tổ hợp tác (THT) sản xuất nhằm giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ