Anh Mấu Hồng Quyết - Tổ trưởng tổ TK&VV Ngân hàng Chính sách xã hội sản xuất kinh doanh giỏi (13/08/2019)
Hơn 03 năm đảm nhiệm công việc Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm & Vay vốn của Hội Cựu chiến binh, anh Quyết đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong tổ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, anh còn tích cực tuyên truyền để người vay vốn và thụ hưởng chính sách ưu đãi tín dụng sử dụng đồng vốn đúng mục đích, phát huy vai trò nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
NĂM 2019 KHÁNH SƠN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 21 CỦA BCH T.Ư ĐẢNG KHÓA XII (15/06/2019)
Đẩy mạnh công tác truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số: 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Chị Võ Thị Hoàng Tuyên-một cán bộ phụ nữ tận tình với công tác hội (15/06/2019)
Mấy năm gần đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Sơn Lâm luôn được đánh giá là một trong những cơ sở hội thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ, nhất là trong công tác thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội và thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Có được những thành tích đó không thể không nói đến sự đóng góp tích cực của chị Võ Thị Hoàng Tuyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã.
Giai đoạn từ năm 2012 - 2017 Hội nông dân huyện xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (22/05/2018)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho hội viên nông dân.
NÔNG DÂN LÊ TẤN QUANG: LÀM GIÀU TRÊN VÙNG ĐẤT KHÓ (10/05/2018)
Từ trước tới nay, Ba Cụm Nam luôn được biết đến là một vùng đất với điều kiện sản xuất khó khăn. Tuy nhiên, trên mảnh đất khô cằn ấy vẫn có những người nông dân ngày ngày kiên trì bám ruộng, bám rẫy, tạo nên những vườn cây ăn trái xum xuê, mang lại thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Điển hình trong số đó là ông Lê Tấn Quang, hội viên chi hội nông dân thôn Suối Me.
HỘI CCB THỊ TRẤN TÔ HẠP VỚI PHONG TRÀO GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO, LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG (30/08/2017)
Hội CCB thị trấn Tô Hạp có 108 hội viên. Thời gian qua, Hội CCB thị trấn đã chú trọng triển khai thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chinh đáng, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
HỘI CCB HUYỆN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO (03/06/2017)
Hội CCB huyện hiện có 690 hội viên. Trong giai đoạn 2012-2017, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
MỘT CỰU CHIẾN BINH VƯỢT KHÓ LÀM GIÀU (08/12/2016)
Ở thôn Dốc Gạo (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn), nhiều người biết ông Lê Đăng Thung là một cựu chiến binh (CCB) sản xuất giỏi, với mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ