Cơ quan khác

Đọc tin

1. Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: TDP Hạp Phú, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.211


2. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Khánh Sơn

Địa chỉ: Khu liên cơ hành chính 2, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Điện thoại:

 

3. Chi cục Thống kê Khánh Sơn

Địa chỉ: Khu liên cơ hành chính 1, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.263


4. Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: TDP Hạp Thịnh, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.046


5. Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Sơn

Địa chỉ: Thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.855.789


6. Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn

Địa chỉ: Thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.334


7. Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn

Địa chỉ: Thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.305


8. Bảo hiểm xã hội Khánh Sơn

Địa chỉ: TDP Hạp Phú, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.209


9. Trung tâm Y tế Khánh Sơn

Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 02583.869.230

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ