test (26/09/2022)
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh huyện Khánh Sơn 9 tháng đầu năm 2021 (27/09/2021)
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân huyện. Tuy nhiên, được sự quan tâm tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện đã đề ra các giải pháp kịp thời nhằm hạn chế tối thiểu các tác động của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các điều kiện để duy trì phát triển Kinh tế  Xã hội, Quốc phòng –An ninh địa phương; đồng thời đề ra các giải pháp để tận dụng thời cơ thuận lợi sớm phục hồi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.
SƠN HIỆP CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG (22/05/2018)
Được sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp, đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn xã Sơn Hiệp đã tương đối hoàn thiện, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển.
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ