DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đọc tin
 

STT

TÊN DỰ ÁN

NGÀNH/ LĨNH VỰC

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH
(ha)

HIỆN TRẠNG ĐẤT (đất đã giải phóng mặt bằng, đất của dân, đất nhà nước quản lý)

QUY HOẠCH

QUY MÔ CÔNG TRÌNH

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
(tỷ đồng)

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ
ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

 

HUYỆN KHÁNH SƠN

1

Khu du lịch sinh thái Tà Gụ

DL-DV

Xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn

15

Đất nông nghiệp của dân đang sử dụng

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

2

Khu du lịch Đồi Thông

DL-DV

Xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn

15

Đất nông nghiệpdân đang sử dụng

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

3

Điểm dừng chân đỉnh đèo

DL-DV

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

3

Đất lâm nghiệp

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

10

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

4

Khu du tích Hang Tỉnh ủy

Văn hóa

Xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

3

Đất nhà nước quản lý

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

20

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

5

Nhà máy bảo quản nông sản sau sản xuất ở xã Sơn Bình

Công nghiệp

Xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

0,1

Đất của dân, chưa GPMB

Phù hợp theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về QH phát triển tổng thể KTXH huyện Khánh Sơn đến năm 2025

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

30

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

6

Khu du lịch Suối Giá (Suối Đá) - Xã Ba Cụm Bắc

DL-DV

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

41.9

Đất của dân, chưa GPMB và đất nhà nước quản lý

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

7

Trekking Tà Giang - Xã Thành Sơn

DL-DV

Thôn Tà Giang 2, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn

50

Đất rừng thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

8

Khu du lịch Đồi Thông xã Ba Cụm Nam

DL-DV

Xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn

50

Đất rừng thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

9

Trung tâm dịch vụ thương mại Khánh Sơn

TM-DV

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

0.5

Đất của dân, chưa GPMB và đất nhà nước quản lý

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

10

Khu du lịch sinh thái Sân Golf & Resort Đông Nam Khánh Sơn (Ba Cụm Nam Hills Golf Club)

DL-DV

Xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn

150

Đất rừng sản xuất người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

11

Khu du lịch sinh thái Đỉnh đèo vào Hồ Katơ

DL-DV

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

110

Đất rừng sản xuất  người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

12

Cụm Công nghiệp & TTCN Dốc Trầu

CSHT

Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

15

Đất trồng lúa, cây hàng năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

13

Khu Đô thị sinh thái Tô Hạp Central Park (Khu vực bãi bồi gần cầu Sơn Trung)

BĐS

Thị trấn Tô Hạp, Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

12

Đất trồng cây hàng năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

14

Khu Đô thị sinh thái Bắc Thị trấn Tô Hạp (Đường Đinh Tiên Hoàng)

BĐS

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

20

Đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

15

Khu Đô thị sinh thái Bắc Sơn Trung

BĐS

Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn

20

Đất trồng lúa, cây hàng năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

16

Khu Đô thị sinh thái Nam Sơn Trung

BĐS

Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn

5

Đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

17

Trung tâm Thương mại dịch vụ, du lịch Cô Róa, xã Sơn Lâm

TM-DV

Xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn

100

Đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất của người dân đang sử dụng

Phù hợp theo định hướng của Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Tùy quy mô dự án

Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư

UBND huyện
Khánh Sơn

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ