Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Đọc tin

         Ngày 28/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến thông qua điểm cầu đặt tại trụ sở Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh, các Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực; tỉnh Khánh Hòa  tham gia hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu trên toàn tỉnh. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Khánh Sơn đã cử công chức đơn vị tham dự hội nghị tập huấn tại chi cục thuế khu vực tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

          Theo đó, tại Hội nghị tập huấn, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính đã trình triển khai tập huấn 3 nội dung gồm: Giới thiệu một số điểm mới quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

            Về một số điểm mới quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có một số điểm mới nổi bật như sau: Bổ sung quy định về quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh; Bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử; Bổ sung quy định về việc chuyển đổi, cập nhật dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh và cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh; Bổ sung quy định về nơi tiếp nhận thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh; Bổ sung hướng dẫn về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh; Bổ sung phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

          Về nội dung Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh: Đối với nội dung này, Đại diện của Cục quản lý kinh doanh đã hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký thành lập hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin và đăng ký hộ kinh doanh đối với 05 quy trình, gồm quy trình thành lập mới hộ kinh doanh, quy trình thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, quy trình tạm ngừng, quy trình chấm dứt hộ kinh doanh; Từ ngày 01/7/2023, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; các quy trình còn lại sẽ đượ thực hiện từ ngày 01/9/2023.

          Về nội dung Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh: Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT quy định: “Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh còn thiếu được lưu trữ tại địa phương vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Thông tin được chuyển đổi, bổ sung, cập nhật vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải trùng khớp với thông tin gốc tại hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh”. Vì vậy, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn dử dụng hợp phần chuyển đổi dữ liệu và tích hợp thẳng vào Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

          Triển khai thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh là bước cải cách về quy trình xử lý thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, khắc phục được tình trạng thiếu sót trong quản lý đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ