Khối văn hóa, thông tin và thể thao các xã, thị trấn tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Đọc tin

Sáng nay 26/4, Khối thi đua Văn hoá, Thông tin và Thể thao các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng phòng và các chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, các đồng chí lãnh đạo và công chức văn hóa xã hội của 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị trưởng khối thi đua xã Thành Sơn đã trình bày dự thảo quy chế hoạt động thi đua của Khối, nội dung các tiêu chí chấm điểm và đánh giá xếp loại thi đua năm 2023. Các đơn vị thành viên Khối đã thảo luận, cơ bản nhất trí với các nội dung: Giao ước thi đua, Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động của Khối và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2023; đồng thời bổ sung thêm một số nội dung để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức thi đua Khối Văn hóa, Thông tin và Thể thao các xã, thị trấn ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên là 08 xã, thị trấn thực hiện ký kết giao ước thi đua, tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể về thi đua thực hiện trên các lĩnh vực văn hóa, công tác quản lý, bảo vệ di tích và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, thể dục thể thao, công tác kiểm tra hoạt động VHTTTT&DL, lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thông tin – truyền thông. Với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện việc đăng ký và bình xét gia đình văn hóa đạt chỉ tiêu đề ra; triển khai công tác gia đình tại cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công tác phòng chống bạo lực gia đình, duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, phát triển số lượng Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy cộng đồng; tổ chức giải thể thao cấp xã đạt chất lượng và tham gia đầy đủ các giải thể thao cấp huyện, phát huy các giải thể thao quần chúng ở địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG AN HUYỆN KHÁNH SƠN TRAO TẶNG BÌNH CHỮA CHÁY CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Khánh Hòa kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Sơn Trung
Khánh Sơn tổ chức Lễ phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2023)
Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Sơn triển khai dịch vụ Mobile Banking
Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2023 Khối các cơ quan quản lý nhà nước 2
Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2023-2028
Phòng Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”
Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022
KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2022
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ