BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2024

Đọc tin

           Chiều ngày 28/3, đồng chí Đinh Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn thường kỳ quý I năm 2024 để triển khai công tác chỉ đạo về thi hành án dân sự năm 2024 và thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua và các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định của UBND huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo. Theo đó, đồng chí Đinh Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện là Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận, góp ý Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự huyện năm 2024. Trong đó, Chi cục Thi hành án huyện đặt mục tiêu năm 2024, phấn đấu nâng cao chất lượng Thi hành án dân sự, tỷ lệ thi hành xong đạt tỷ lệ trên 83,75% về việc và trên 46,95% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. 

           Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện nhấn mạnh công tác thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, đồng thời là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện đảm bảo triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự có hiệu quả cao; yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở đơn vị; chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong công tác thi hành án, đặc biệt những vụ việc khó khăn, phức tạp, giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài. Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể các cấp trong công tác thi hành án. Đối với các vụ việc phức tạp cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

              Đồng chí Nguyễn Đức Quyết tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Sau phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Quyết – Chi Cục trưởng tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, cam kết tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành đạt chỉ tiêu ngành giao trong năm 2024./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ