Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Đọc tin
Sáng ngày 21/2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Quang cảnh lớp học
Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có hơn 90 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện. Trong thời gian 8 ngày, các đảng viên mới sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục, đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu.
Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên; qua đó có kế hoạch phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh Tuấn
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2017
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 9
BAN CHỈ ĐẠO 94 CỦA HUYỆN SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU HOẠT ĐỘNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Chi bộ phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017 – 2020
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QCDC CƠ SỞ NĂM 2016, ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
BAN CHỈ ĐẠO 94 CỦA HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2016 ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017
UBKT TỈNH ỦY TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG
Huyện ủy HĐND- UBND- UBMTTQ huyện đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2016
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính khóa 120 hệ tại chức
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ cơ sở năm 2016
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy và bí thư chi bộ cơ sở năm 2016
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2016
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ