Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ cơ sở năm 2016

Đọc tin
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Sáng ngày 03/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho trưởng, phó các đoàn thể và các thành viên Ban tuyên giáo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 03 - 05/8), các học viên sẽ được các giảng viên quán triệt các chuyên đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào công tác và cuộc sống. Góp phần đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và toàn xã hội.
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QCDC CƠ SỞ NĂM 2016, ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
BAN CHỈ ĐẠO 94 CỦA HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2016 ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
UBKT TỈNH ỦY TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG
Huyện ủy HĐND- UBND- UBMTTQ huyện đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2016
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính khóa 120 hệ tại chức
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy và bí thư chi bộ cơ sở năm 2016
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2016
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa V năm 2016
BTV HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ GIAO LƯU-TỌA ĐÀM-BIỂU DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, GIAO LƯU, TỌA ĐÀM, 5 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 4
HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ