TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CÁC TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

Đọc tin

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-BTV ngày 23/5/2323 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Khánh Sơn về triển khai mô hình tổ truyền thông cộng đồng trong thực Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2022- 2025 năm 2023. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn, nâng cao năng lực duy trì và vận hành tổ truyền thông cộng đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 04/7 đến hết ngày 30/7/2023, Hội LHPN huyện tổ chức 16 lớp tập huấn hướng dẫn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng duy trì và vận hành tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn huyện.

Tại đây, các thành viên tổ truyền thông đã được trang bị những kiến thức cơ bản về: thông tin cơ sở, hướng dẫn kỹ năng, nâng cao trình độ nghiệp vụ làm công tác thông tin truyền thông; giới thiệu nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ, các nội dung về giới tính, bình đẳng, nhất là bình đẳng giới trong Dự án 8; biết thêm về một số hình thức truyền thông phù hợp với Tổ như: Truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông thông qua thăm hộ gia đình, truyền thông trên loa phát thanh. Bên cạnh đó, được hướng dẫn các kỹ năng như: Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động; Điều hành sinh hoạt CLB/sinh hoạt hội viên; Lắng nghe, tư vấn; Thuyết trình; Thảo luận nhóm; Viết báo cáo, xử lý tình huống .v.v

Qua lớp tập huấn, nhằm tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi cách nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn khổ giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

          Lớp tập huấn đã trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cho những người làm công tác truyền thông cơ sở, từ đó vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác hội. Bên cạnh đó, trong năm 2023, Hội LHPN huyện đã thành lập và duy trì hoạt động 24 Tổ truyền thông cộng đồng tại 24 thôn của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn./.

Minh Hải – Hội LHPN huyện Khánh Sơn

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ