BCĐ 94 CỦA HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA

Đọc tin
Sáng ngày 23/3, Ban chỉ đạo 94 của huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cho các thành viên trong ban chỉ đạo. Ông Trần Ngọc Sanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ 94 của huyện chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có bà Bo Bo Thị Yến, PCT UBND huyện.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo về công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2015. Tại Khánh Sơn, trong quý I/2016, Ban chỉ đạo 94 của huyện đã tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là vào thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước. Các cơ quan liên quan đã xây dựng nhiều chuyên mục, tin bài tuyên truyền với những nội dung như: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta; Phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa….nhằm phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Bên cạnh đó, nội dung đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cũng đước lồng ghép vào các hội nghị báo cáo viên, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện, hội nghị phổ biến, quán triệt Chị thị, Nghị quyết các cấp… với hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, thống nhất tư tưởng, hành động của cán bộ, nhân dân địa phương, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Hội nghị cũng đã thông qua quyết định về việc bổ sung, kiện toàn BCĐ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quý II/2016 với một số nội dung trọng tâm: tăng cường tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân địa phương trước âm mưu của các thế lực thù địch, không nghe theo kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính chị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Đinh Luận
Đài TT-TH Khánh Sơn
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Lâm huyện Khánh Sơn
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng để quán triệt, báo cáo kết quả nội dung Hội nghị trung ương 3 khóa XII của Đảng.
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 5 NHIỆM KỲ (2015-2020)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT, GIAO LƯU TỌA ĐÀM KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
TRUNG TÂM BDCT HUYỆN MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC GẶP MẶT GIÀ LÀNG, NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU
ÔNG LÊ THANH QUANG, BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Khánh Sơn: Nâng cao chất lượng đảng viên
Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành phiên trù bị
Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XIV
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ