Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy

Đọc tin
Sáng ngày 22/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 94 của huyện về công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn huyện và kết quả thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016. Tham dự buổi làm việc có ông Mấu Thái Cư Bí thư Huyện ủy; ông Trần Ngọc Sanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 94 của huyện cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo.


Tại buổi làm việc, các đồng chí đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học nghệ thuật tại địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của địa phương. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo 94 của huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015- 2020, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Trong công tác tuyên giáo; 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức được 3 đợt quán triệt học tập Nghị quyết, đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cấp phát 400 cuốn tài liệu các loại phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2016.

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Hồ Văn Mừng-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo 94 và công tác Tuyên giáo của huyện đã có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng lưu ý: tình hình hiện nay và trong thời gian tới Ban chỉ đạo 94 và công tác tuyên giáo phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra từ thực tiễn, vì vậy đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần chủ động tham mưu với cấp ủy đổi mới toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực công tác chuyên môn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và của cấp ủy các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội. Duy trì công tác tuyên truyền miệng, phát huy hiệu quả công tác truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ cở và đội ngũ già làng, trưởng bản; phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng dân tộc tôn giáo chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân cho lực lượng thanh niên, giáo viên, đồng thời Ban chỉ đạo 94 tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập tổ cộng tác viên cơ sở; tăng cường kiểm tra các trang mạng xã hội; quản lý chặt chẽ các cơ sở internet và ấn phẩm trên địa bàn huyện.

Anh Tuấn


 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI KHỐI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC VAY VỐN TÍN CHẤP QUA TỔ CHỨC HỘI
Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị Ban hấp hành lần thứ 6 nhiệm kỳ (2015-2020) báo cáo kết quả nội dung Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔNG KẾT LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ K102
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Lâm huyện Khánh Sơn
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng để quán triệt, báo cáo kết quả nội dung Hội nghị trung ương 3 khóa XII của Đảng.
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 5 NHIỆM KỲ (2015-2020)
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT, GIAO LƯU TỌA ĐÀM KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
BCĐ 94 CỦA HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
TRUNG TÂM BDCT HUYỆN MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI
HUYỆN ỦY KHÁNH SƠN TỔ CHỨC GẶP MẶT GIÀ LÀNG, NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU
ÔNG LÊ THANH QUANG, BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Khánh Sơn: Nâng cao chất lượng đảng viên
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ