Khánh Sơn: Nâng cao chất lượng đảng viên

Đọc tin
Thực hiện Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011 - 2015, những năm qua, Huyện ủy Khánh Sơn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực triển khai công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh việc cử các đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện học tập Chỉ thị 02 của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy còn giao cho các chi, đảng bộ và các đoàn thể tổ chức quán triệt Chỉ thị 02 và kế hoạch của Huyện ủy đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nhờ đó, nhận thức trách nhiệm về công tác phát triển đảng viên của các cấp ủy đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên trên tinh thần đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua, qua đó chủ động giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để tổ chức đảng giáo dục, bồi dưỡng, xem xét kết nạp.
Bên cạnh đó, các ban xây dựng Đảng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 8 lớp cảm tình đảng cho 847 quần chúng tham gia học tập; 5 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 389 đồng chí. Qua 5 năm, Đảng bộ huyện Khánh Sơn đã phát triển được 359 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Không chỉ phát triển về số lượng, chất lượng đảng viên cũng được nâng lên theo xu hướng trẻ hơn, trình độ học vấn cao hơn. Trong số các đảng viên mới được kết nạp, có 178 đảng viên nữ, 149 đảng viên người dân tộc thiểu số, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 236 đồng chí; trình độ học vấn THPT 332 đồng chí, cao đẳng, đại học 134 đồng chí. Trên địa bàn huyện hiện nay không còn vùng trắng về đảng viên, 100% xã, thị trấn có đảng bộ cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ, 100% trường học, trạm y tế có đảng viên. “Phát triển Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế, Huyện ủy luôn coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên”, ông Phạm Văn Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Khánh Sơn chia sẻ.


Một trong những đơn vị làm tốt công tác phát triển Đảng ở Khánh Sơn là Đảng bộ xã Ba Cụm Bắc. 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 44 đảng viên, vượt 25,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hiện nay, Đảng bộ có 9 chi bộ với 146 đảng viên. Theo ông Mấu An, Bí thư Đảng ủy xã Ba Cụm Bắc, để đạt được kết quả trên, Đảng bộ xã luôn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. “Chúng tôi luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đó là những người có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng và đạt được nhiều thành tích trong công việc”, ông Mấu An cho biết.


Ngoài Ba Cụm Bắc, các xã Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Thành Sơn... cũng là những địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng thời gian qua.


Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay, công tác phát triển Đảng ở Khánh Sơn vẫn còn một số tồn tại. Một số cấp ủy đảng ở cơ sở chưa có giải pháp tích cực trong công tác phát triển Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn tư tưởng khắt khe, cầu toàn, chưa tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác lãnh đạo, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh ở một số cơ sở đảng còn bị xem nhẹ. Việc chú ý kết nạp đảng viên trong nông dân, giáo viên, y tế, lực lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc thiểu số, con em gia đình có công với cách mạng còn hạn chế...
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, Huyện ủy Khánh Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao nhận thức về công tác phát triển Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; chú trọng kiểm tra công tác phát triển Đảng ở cơ sở. Bên cạnh đó, Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, để hình thành đội ngũ đảng viên có phẩm chất tốt đẹp, có ý chí, nghị lực, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng; đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và nêu gương đảng viên gương mẫu. Huyện ủy cũng tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn những tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên.


Nhân Tâm
Theo Báo Khánh Hòa
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ