Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành phiên trù bị

Đọc tin
Sáng ngày 21/9/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành phiên trù bị.

Đồng chí Trần An Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang
điều hành thảo luận tại tổ

Trước giờ làm việc, đoàn đại biểu gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa 16 và trưởng, phó các đoàn đại biểu đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung và dâng hương tại Điện thờ Tháp Trầm Hương để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tham dự phiên trù bị có 348 đại biểu chính thức, tại phiên trù bị đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, nội quy đại hội và hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244 – QĐ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã được phân tổ đại biểu để tập trung thảo luận : Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH TW Đảng khóa XII; thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 16 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 17. Thực hiện trách nhiệm của người đại biểu tham dự đại hội - là nơi gởi gắm niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của tỉnh nhà, các đại biểu dự đại hội đã đầu tư trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi và đóng góp các ý kiến tập trung, có chất lượng các nội dung mà đại hội đưa ra thảo luận.

Ngày 22/9/2015, Đại hội sẽ bắt đầu vào phiên chính thức.
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ