CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN NGƯỜU DÂN TỘC THIỂU SỐ

Đọc tin
Những năm qua, Đảng bộ huyện Khánh Sơn luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), nhằm phát huy thế mạnh của họ trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Phát huy vai trò, thế mạnh
Huyện Khánh Sơn có 13 dân tộc anh em sinh sống, dân số trên 23.388 người. Trong đó 75% là đồng bào DTTS. Do đó, việc chú trọng phát triển đảng viên DTTS có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, anh ninh quốc phòng tại địa phương. Đội ngũ đảng viên dân tộc thiểu số luôn là cầu nối, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời giữ mối liên kết giữa đồng bào với cấp ủy, chính quyền, cũng như sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn.
Những năm qua, chị Mấu Thị Nghiện thôn Xà Bói (xã Sơn Hiệp) luôn quan niệm là người đảng viên thì cần “Gương mẫu để dân tin”. Do đó, chị luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc sống, lao động sản xuất hằng ngày. Đồng thời sâu sát, gần gũi quần chúng nhân nhân, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo kẻ xấu lợi dụng; chủ động chung tay xây dựng nông thôn mới. “Về phát triển kinh tế, tôi cùng ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn tuyên truyền, vận động bà con nói chung và chị em phụ nữ nói riêng mạnh dạn đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào canh tác như: mía tím, sầu riêng, cà phê,.. .Hướng dẫn chị em về kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng tránh sâu bệnh để nâng cao năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tuyên truyền chị em tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” để góp phần xây dựng nông thôn mới”, chị Nghiện chia sẻ”.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Tô Hạp, trong nhiệm kỳ 2010-2015, đảng ủy thị trấn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên DTTS. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên DTTS chiếm hơn 10% tổng số đảng viên trên địa bàn. Ông Hòa nhận xét: “Với lợi thế am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán của bà con, các đảng viên người DTTS dễ dàng với các hộ dân là người sở tại. Do vậy, đội ngũ đảng viên DTTS là một trong những lực lượng nòng cốt, có vai trò hết sức quan trọng để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như các giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội địa phương đề ra”.
Chú trọng nâng cao chất lượng
Thời gian qua, Huyện ủy Khánh Sơn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiều biện pháp để phát triển số lượng đảng viên nói chung và đảng viên DTTS nói riêng, từ việc theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng đến sàng lọc, lựa chọn những quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp đảng. Thông qua phong trào thi đua của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, xã thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng học tập, rèn luyện và phấn đấu. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn huyện đã kết nạp mới 333 đảng viên, trong đó hơn 100 đảng viên là người DTTS. Trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ này cũng được nâng cao hơn trước. Để những đảng viên mới kết nạp nỗ lực phấn đấu, trau dồi bản thân, các chi, đảng bộ thường xuyên phân công đảng viên gương mẫu theo dõi, giúp đỡ cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, công tác xét chuyển sinh hoạt Đảng chính thức cho các đảng viên mới cũng được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục
Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Khánh Sơn phấn đấu kết nạp mới khoảng 300 đảng viên, trong đó việc phát triển đảng viên dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng. Công tác bồi dưỡng, xét kết nạp đảng viên sẽ được mở rộng ra nhiều ngành nghề, lĩnh vực, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, không phân biệt đồng bào có đạo hay không có đạo. Qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò, thế mạnh của đội ngũ đảng viên DTTS trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Để làm được điều đó, trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên thời gian tới, huyện Khánh Sơn tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên nói chung và đảng viên DTTS nói riêng nhằm góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa bàn miền núi. Ông Trần Ngọc Sanh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Khánh Sơn cho biết: “Trong thời gian tới, huyện ủy Khánh Sơn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên mới. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định, điều lệ của đảng, nhất là không vi phạm những điều cấm đối với đảng viên. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc hằng ngày của người đảng viên”.
Đảng viên dân tộc thiểu số tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, ảnh: Anh Tuấn.


Lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, ảnh: Anh Tuấn
 
Đinh Luận
Đài TT-TH Khánh Sơn
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ