ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2015

Đọc tin
Sáng ngày 26/1, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Ông Phan Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Cao Thị Hiền - Phó Bì thư Đảng ủy khối CQCQ huyện thông quan báo cáo năm 2015
 
Trong năm 2015, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo 15 chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều lệ đảng, cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của cấp trên. Các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015 và Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Toàn đảng bộ đã kết nạp mới 6 đảng viên. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị chức năng đã cử 65 cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; tiến hành hỗ trợ nguồn vốn, cây giống cho hơn 1.000 hộ nghèo phát triển sản xuất; giao đất sản xuất cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất, tham mưu cho UBND huyện thu hồi trên 47.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng….Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Đ/c Phan Văn Sửu - Bí thư Đảng ủy khối CQCQ huyện chủ trì thảo luận tại Hội nghị
 
Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua nghị quyết Đảng ủy năm 2016 với một số nội dung chủ yếu: lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ và nhân dân địa phương, nhất là kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thọ 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, cán bộ, đảng viên về thực hiện Điều lệ Đảng; phấn đấu năm 2016 toàn đảng bộ kết nạp mới 4-6 đảng viên….Trong công tác chuyên môn, tập trung chuẩn bị giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thi công các công trình, dựu án xây dựng; quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh để phục vụ phát triển sản xuất CN-TTCN; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn trong toàn ngành giáo dục nhăm nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường….

Đ/c Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu góp ý trong công tác xây dựng Đảng
 
Dịp này, hội nghị đã biểu dương khen thưởng 7 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trao giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2015
Đinh Luận
Đài TT-TH Khánh Sơn
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ