Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 03-Ctr/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa và các Nghị quyết chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy xã Sơn Bình

Đọc tin

Chiều ngày 24/3/2022, Đảng ủy xã Sơn Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 03-Ctr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 06 Nghị quyết chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy xã Sơn Bình cho hơn 100 đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Hiếu, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủyxã Sơn Bình đã báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, với quan điểm xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Khánh Hòa trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc  tế; là trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tạ Quốc Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình đã trình bày Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Bảo Trung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã thông qua các Nghị quyết chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy xã Sơn Bình gồm: Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022; Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết quản lý bảo vệ rừng năm 2022; Nghị quyết đảm bảo an ninh trật tự địa phương./.

Thanh Tâm

 

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ