ĐẢNG ỦY XÃ SƠN BÌNH VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đọc tin

Là một xã miền núi của huyện Khánh Sơn, xã Sơn Bình được xem như vùng đất trù phú nhất của huyện về phát triển nông nghiệp, với 05 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Raglai chiếm đến hơn 75%. Năm 2011, xã Sơn Bình vinh dự được tỉnh Khánh Hòa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới và là 1 trong 20 xã tập trung đầu tư nhằm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình của tỉnh. Với nhiều kênh đầu tư từ các chương trình, dự án của tỉnh và huyện, sự nỗ lực phấn đấu của vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà, tình hình kinh tế- xã hội của xã đã những bước chuyển tích cực, địa phương vừa chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống của bà con đồng thời quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Xác định tập trung cho công tác xây dựng đảng trên cả ba mặt chính trị- tư tưởng- tổ chức, Đảng bộ xã Sơn Bình luôn coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn xã, tổ chức quán triệt, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp cũng như các chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng ủy xã. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt cho 97 cán bộ, đảng viên, cán bộ thôn và quần chúng Nhân dân trong năm 2016. Trong năm 2017, Đảng ủy xã đã tổ chức được 03 buổi học tập các Chỉ thị, Nghị quyết cho hơn 200 lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham dự.  Đảng ủy xã cũng đặc biệt chú trọng đến việc kiện toàn các tổ chức Đảng, năm 2016 đã thành lập mới chi bộ Trường THCS Sơn Bình, nâng tổng số chi bộ trực thuộc là 09 chi bộ với 108 đảng viên, tăng 32 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không ngừng đổi mới về hình thức và nội dung, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, xây dựng củng cố tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, nhờ vậy trong 02 năm 2016 và năm 2017 Đảng bộ xã đều đạt trong sạch vững mạnh, đặc biệt năm 2017 Đảng bộ xã Sơn Bình không có chi bộ nào bị xếp mức chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.  Ngoài ra, Đảng ủy cũng luôn coi trọng việc lãnh đạo và nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình mới, tăng cường đẩy mạnh hiệu quả công tác vận động quần chúng, kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc tại địa phương. Có thể nói, với những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Bình đạt được trong những năm qua trên các mặt kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng là đáng ghi nhận. Những kết quả đó là tiền đề tốt đẹp cho công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong thời gian tới, là động lực thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ Khánh Sơn đề ra.

                                                                       Thanh Tâm

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
UBND huyện Khánh Sơn triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Lễ kết nạp đảng viên mới thuộc Chi bộ Phòng Tư pháp
Thể lệ cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân"
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân” trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" trên địa bàn huyện Khánh Hòa
NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỞNG THÔN-MAI THỊ GHI-THÔN HÒN DUNG XÃ SƠN HIỆP ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Đảng bộ xã Sơn Bình quan tâm công tác phát triển đảng viên
HỘI LHPN HUYỆN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII)
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TÔ HẠP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII)
Đảng ủy khối Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K120
Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII).
Đ/C NGUYỄN TẤN TUÂN, PBT THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 12 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2017
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ