CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI HUYỆN KHÁNH SƠN

Đọc tin

Chiều 07/5/2024, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Khánh Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Khánh Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong 4 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ đông xuân đến nay ước được 182 ha bằng 14,6% KH, trong đó cây lương thực 75 ha bằng 7,2% KH; cây chất bột 03 ha bằng 100%KH; cây thực phẩm 32 ha bằng 35,01%KH; cây công nghiệp hàng năm 72 ha bằng 57,6%. So với cùng kỳ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 20,52%; cây công nghiệp hàng năm giảm 37,93%. Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm do thực hiện việc chuyển đổi diện tích một số cây trồng như cây mía, cây bắp… kém hiệu quả sang cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Sơn tổng diện tích gieo trồng khoảng 5.100ha (diện tích cây ăn quả khoảng 3500ha, trong đó có khoảng 2.645 ha cây sầu riêng). Diện tích không chủ động được nước tưới, bị ảnh hưởng bởi hạn hán là khoảng 30% tổng diện tích, tương đương 800 ha (các khu vực trồng Sầu riêng bị ảnh hưởng tập trung ở các vùng xa sông suối chủ yếu tại các xã Ba Cụm Nam, Ba Cụm Bắc, Sơn Lâm, Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp). Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài thì trong vòng 30 ngày tới, diện tích không đủ nước tưới là khoảng 50% diện tích, tương đương 1.300 ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 04 tháng đầu năm 2024 theo giá so sánh năm 2010: 15,57 tỷ đồng đạt 24,71% so với kế hoạch và đạt 124% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ ước thực hiện thực hiện 04 tháng đầu năm là 167,05 tỷ đồng đạt 31,1% kế hoạch và đạt 148% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn 04 tháng đầu năm 2024 là 7.871/27.000 triệu đồng, đạt 29,2% so với kế hoạch của UBND tỉnh và HĐND huyện quyết định giao và bằng đạt 90% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng kế hoạch vốn 316.675 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 121.969 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 150.370 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện là 33.263 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách xã là 11.073 triệu đồng. Tổng nguồn vốn giải ngân thực hiện đến hiện tại đạt 37.841 triệu đồng đạt 11,9% kế hoạch; trong đó: giải ngân nguồn ngân sách trung ương 15.329 triệu đồng, đạt 13% kế hoạch, giải ngân nguồn ngân sách tỉnh 9.915 đồng đạt 07% kế hoạch, giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện 6.119 triệu đồng đạt 18% và giải ngân nguồn vốn ngân sách xã 6.477 triệu đồng đạt 58 % kế hoạch.

Tổng kinh phí được thực hiện năm 2024 các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện (tính đến 04/5/2024) là 250.520 triệu đồng (NSTW: 169.451 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 72.422 triệu đồng, ngân sách huyện: 8.647 triệu đồng), trong đó vốn cấp năm 2024: 202.966 triệu đồng và vốn chuyển nguồn: 47.554 triệu đồng. Tổng kinh phí huyện giải ngân tính đến 04/5/2024 là 21.099 triệu đồng (NSTW: 16.976 triệu đồng, NS tỉnh: 4.123 triệu đồng, NS huyện: 0 triệu đồng), trong đó vốn đầu tư là 19.452 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 1.647 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân là 21.099/250.520 triệu đồng, đạt 8,4%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách để đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề về đất ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện; quan tâm bố trí vốn để thực hiện đầu tư các Dự án như Hồ chứa nước Sơn Lâm, Hồ chứa nước Tà Lương, xây dựng các kè thuộc các điểm xung yếu dọc sông Tô Hạp, đặc biệt tại các xã Sơn Lam, Thành Sơn; chỉ đạo Sở Ngành chuyên môn nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đa mục tiêu (dạng đập dâng trên sông Tô Hạp) nhằm tích trữ nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời kết hợp tạo cảnh quang phát triển du lịch theo định hướng của Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 và đảm bảo phù hợp với phương án phát triển thuỷ lợi theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 cụ thể như: “Xây dựng hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu và toàn diện... Nghiên cứu đầu tư các công trình tích trữ nước, đập dâng, hệ thống dẫn nước và chuyển nước để đáp ứng nhu cầu cung cấp nước cho từng khu vực…. để đảm bảo tưới, tiêu thoát nước, chủ động trong điều tiết lũ, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu huyện chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đặc biệt chú trọng đến công tác giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm đến việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, phát triển mô hình kinh tế, hỗ trợ sinh kế cho người dân…;quá trình triển khai thực hiện cần nghiên cứu kỹ các văn bản để có hướng dẫn cụ thể; tiếp tục quan tâm đến công tác chống hạn, công tác phòng chống cháy rừng…

 

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
Huyện Khánh Sơn đón nhận bằng xếp hạng di tích tích cấp tỉnh “Di tích khảo cổ Địa điểm Dốc Gạo”
TRIỂN KHAI THÁNG HÀNG ĐỘNG VÌ TRẺ EM-DIỄN ĐÀN TRẺ EM “ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO HUYỆN VỚI TRẺ EM” NĂM 2024
Đẩy mạnh thực hiện dân chủ gắn với thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Khánh Sơn triển khai sử dụng ứng dụng OA Zalo
HỘI LHPN THỊ TRẤN TÔ HẠP TRAO PHƯƠNG TIỆN SINH KẾ
TRAO TẶNG CÔNG TRÌNH GIẾNG KHOAN CHO NHÂN DÂN THÔN HÒN GẦM, XÃ BA CỤM NAM
TIẾP TỤC RA MẮT MÔ HÌNH “TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG” VÀ NHIỀU HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG XÓA BỎ KHUÔN MẪU GIỚI, TẬP TỤC VĂN HÓA CÓ HẠI CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
CHƯƠNG TRÌNH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH NGƯỜI DTTS CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
UBND huyện Khánh Sơn phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại huyện Khánh Sơn giai đoạn 2024 - 2025”
HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT VỚI CHỦ ĐỀ “TÔN VINH NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI”
HUYỆN KHÁNH SƠN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2024
UBND HUYỆN KHÁNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TẾT VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ