Tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Đọc tin

            Với quyết tâm phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023  của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Khánh Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Huyện đã tổ chức thành công Lễ phát động tết trồng cây đầu xuân. Lĩnh vực đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn được quan tâm. Các công trình trọng điểm của  huyện được tập trung triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ thi công; các công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ tạo diện mạo mới cho huyện. Ngành nông nghiệp tiếp tục được ưu tiên phát triển, tổng diện tích gieo trồng ước 6 tháng đầu năm toàn huyện đạt: 4.055 ha, chiếm 79,4% KH. Trong đó, cây lâu năm 3.699 ha, đạt 98 % KH; Thu hoạch 2 ha lúa Đông Xuân, năng suất 30,95 tạ/ha, sản lượng 6 tấn; bắp Đông Xuân 75 ha, năng suất 31,25 tạ/ha, sản lượng 234 tấn; sắn thu hoạch 3 ha, năng suất 114,3 tạ/ha, sản lượng 34 tấn; và thu hoạch 17 ha rau các loại, năng suất 35,28tạ/ha, sản lượng 60 tấn. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm phát triển ổn định; tổng đàn gia súc, gia cầm 47.167 con đạt 126,9% so với kế hoạch: Trâu 57 con, Bò 4.136 con, Heo 3.814 con, Gia cầm 39.160 con. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì, tăng trưởng... một số chỉ tiêu tăng so với  kỳ năm 2022, cụ thể như: giá trị CN-TTCN tăng 5,3%, tổng mức bán lẻ tăng 10,7%, giá trị cước vận tải tăng 40,5%

Ngành Giáo dục – đào tạo của  huyện tiếp tục duy trì đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, 100% trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non được tổ chức bán trú; 95,6% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày; 41,6 % học sinh THCS được học trên 6 buổi/tuần; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ; 100% học sinh tốt nghiệp THCS  học sinh; 100% THCS xét đạt tốt nghiệp bổ túc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định...

Cùng với đó, UBND huyện cũng tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực thu hút, triển khai các dự án đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huyện Khánh Sơn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện; các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông được tăng cường. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số hạn chế như: nhiều dự án đầu tư công có tỷ lệ giải ngân không đạt theo quy định; tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ, tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai, nhất là đất sản xuất của ĐBDTTS vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, dễ phát sinh, tình trạng mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn lén lút xảy ra tại một số xã với quy mô nhỏ lẻ, tình trạng lấn, chiếm rừng trồng, xâm hại rừng trồng vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp …

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện vượt một số chỉ tiêu đã đạt trong 6 tháng cuối năm 2023; UBND huyện đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành triển khai có hiệu quả kế hoạch số 6425/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2022/NQ-CP về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; đẩy mạnh thu hút đầu tư có hiệu quả các dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách; Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; Triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; Xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu cho mùa mưa lũ; Thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm Quốc phòng, an ninh đại phương./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 10 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 9 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng của huyện 9 tháng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 08 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 8 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 7 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 6 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 5 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 04 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh huyện Khánh Sơn Quý I/2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 03 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 02 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 01 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022 trên địa bàn huyện Khánh Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ