BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng của huyện 9 tháng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 02 năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 01 năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
Một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội; Quốc phòng- an ninh của huyện Khánh Sơn trong năm 2023
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 12 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 11 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 10 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 9 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023
BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 08 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 8 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 7 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 6 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023
Tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 5 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 04 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ