Phương án ứng phó với ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 25/4/2023 của Huyện ủy Khánh Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đả
KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống lao 24/3/2024” trên địa bàn huyện Khánh Sơn
KẾ HOẠCH Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện Khánh Sơn đến năm 2030
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Khánh Sơn
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
BÁO CÁO Công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2022
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2022
KẾ HOACH Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành y tế năm 2022 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ