KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành y tế năm 2022 trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
Phương án ứng phó với ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Khánh Sơn
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
BÁO CÁO Công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2022
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2022
KẾ HOACH Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2022
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2022
BÁO CÁO Phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020-2021
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021
HƯỚNG DẪN Về triển khai Giai đoạn 3 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Khánh Sơn
V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người về từ các vùng có dịch và TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ