Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện
Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/ UBND cấp huyện
Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kh
Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/ UBND cấp huyện
Quyết định số 2989/QĐ-BQP ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Quyết định số 463/QĐUBND ngày 20/02/2024 của CT UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ