Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND câp xã và Sở

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND
Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đưn
Quyết định số 640/QĐUBND ngày 11/3/2024 của CT UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/ UBND cấp xã
Quyết định số 102/QĐUBND ngày 12/01/2024 của CT UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 3056/QĐUBND ngày 11/12/2023 của CT UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1665/QĐUBND ngày 18/7/2023 của CT UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Quyết định số 1249/QĐUBND ngày 02/6/2023 của CT UBND tỉnh Khánh Hòa
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ