BÁO CÁO Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
BÁO CÁO Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do Bộ Nội vụ công bố
Báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh năm 2023
BÁO CÁO Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa
BÁO CÁO Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định
Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các sở, ngành, địa phương năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2024
Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa
.KẾ HOẠCH Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện Khánh Sơn năm 2024
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2024
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2023
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công huyện Khánh Sơn
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023
Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; Danh mục dịch vụ công thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ