Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh huyện Khánh Sơn Quý I/2024

Đọc tin

          Xác định năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Các cơ quan; đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về phát triển KT-XH năm 2024, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên các ngành, lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; Đôn đốc thu ngân sách; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn; Tăng cường bảo vệ ANCT, trật tự ATXH; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

          Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024: tổ chức tốt các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho Nhân dân vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức theo kế hoạch. Đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà Tết các các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng xã hội, các đơn vị trực tết, Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

          Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 06; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính luôn được đúng quy định; chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn – tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tình hình KT - XH  quý I/2024 trên địa bàn huyện Khánh Sơn trên các lĩnh vực như sau:

          Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ đông xuân đến nay ước được 182 ha bằng 14,6% KH, trong đó cây lương thực 75 ha bằng 7,2% KH; cây chất bột 03 ha bằng 100%KH; cây thực phẩm 32 ha bằng 35,01%KH; cây công nghiệp hàng năm 72 ha bằng 57,6%. So với cùng kỳ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 20,52%; cây công nghiệp hàng năm giảm 37,93%. Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm do thực hiện việc chuyển đổi diện tích một số cây trồng như cây mía, cây bắp… kém hiệu quả sang cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Sản xuất CN - TTCN,  XDCB và thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng: Giá trị sản xuất CN-TTCN theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện quý I năm 2024 là  15,57 tỷ đồng đạt 24,71% so với kế hoạch và đạt 124% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ ước thực hiện Quý I/2024 là 167,05 tỷ đồng đạt 31,1% kế hoạch và đạt 148% so với cùng kỳ. Theo dõi hoạt động của bến xe, vận chuyển hàng hoá, hành khách trên địa bàn huyện.

  Công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hết quý I đạt 4.665/27.000 triệu đồng, ước đạt 17,3% so với kế hoạch của UBND tỉnh và HĐND huyện quyết định giao, trong đó đó thu từ DNNN trung ương 84 triệu đồng , thu từ doanh nghiệp NN địa phương 2 triệu đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.929 triệu đồng, thu lệ phí trước bạ 869 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 463 triệu đồng, thu phí lệ phí 183 triệu đồng, thu tiền thuê mặt đất mặt nước 0 đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 0 đồng, thu tiền sử dụng đất 757 triệu đồng và thu khác ngân sách 378 triệu đồng.

Công tác quản lý y tế được tăng cường, hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; Công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên người được thực hiện nghiêm; trong quý I/2024 không có trường hợp mắc dịch bệnh covid-19; không phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới; UBND huyện đã chỉ đạo duy trì công tác giám sát, tuyên truyền, xử lý khi có ca bệnh, ổ dịch bệnh mới; tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại các trường học và cộng đồng kết hợp hoạt động cấp phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch, bệnh tại địa phương; đây là một nổ lực rất lớn của ngành y tế địa phương cũng như toàn bộ các cấp các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện...

Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống người dân được đảm bảo, nhiều chính sách an sinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai tích cực.

Triển khai quyết liệt trong việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công thiết yếu theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm lớn của đất nước trong quý I/2024 được triển khai hiệu quả; Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2024 với 100 thanh niên lên đường nhập ngũ; UBND huyện tổ chức thành công lễ phát động “ tết trồng cây Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 và trồng 150 cây Thông trên diện tích 03ha tại đồi thông thị trấn Tô Hạp. Phối hợp với Tỉnh đoàn trao tặng cây trồng sinh kế cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (2000 cây) chủ yếu các loại cây ăn quả (Sầu riêng, Măng cụt, chôm chôm…) trong dịp lễ phát động tết trồng cây.

   Quý II/2024, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 05 (năm 2021 - 2025); Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành, nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản của huyện, sản xuất gắn với đầu ra nông sản; hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ sản xuất tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản; chú trọng phát triển công nghiệp, TTCN, du lịch; Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện; Đôn đốc thực hiện thu nộp ngân sách năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu, kế hoạch được giao; quan tâm đến chất lượng giáo dục, đào tạo, đảm bảo an sinh - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn…tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng  huyện Khánh Sơn trở thành đô thị sinh thái núi rừng theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/NQ ngày 28/01/2022 của bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 3 năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 02 năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 01 năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
Một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội; Quốc phòng- an ninh của huyện Khánh Sơn trong năm 2023
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 12 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 11 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023
BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , An ninh - Quốc phòng của huyện tháng 10 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ