Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
Nghị định số 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,
Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 cùa Chính phủ
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 62/NQHĐND ngày 22/8/2022
Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hóa 2019-2023.
Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và
Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 135/QĐBLĐTBXH, ngày 31/01/2024 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội V/v công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Văn bản hợp nhất số 836/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTG ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xu
Văn bản hợp nhất số 835/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 hợp nhất các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành trong nhiệm vụ kháng chiến
Văn bản hợp nhất số 834/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 hợp nhất các Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 của Thủ tướng Chính Phủ
Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ