Khánh Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022

Đọc tin

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện, ngày 14/02/2022, UBND huyện Khánh Sơn đã ban hành văn bản số 412/UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, UBND tỉnh đã đề ra đối với công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành đủ điều kiện thanh toán, hoàn thành hồ sơ thanh toán gởi Kho bạc Nhà nước, giải ngân vốn cho các nhà thầu và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trong quý I năm 2022 phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công đối với các dự án khởi công mới.  Đến 30/6/2022 phấn đấu tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 60%; Đến 30/9/2022 phấn đấu tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 80% và đến 31/12/2022 phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100%;

Đối với các dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các địa phương nhằm khẩn trương hoàn thiện việc kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng: Tập trung lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành gởi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra trình UBND huyện phê duyệt.

Cùng với đó,Thủ trưởng các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên quan năm 2022.

UBND huyện cũng đã giao Phòng Tài chính –Kế hoạch tiếp tục theo dõi, rà soát tình hình tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng thời, tham mưu UBND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án đến ngày 30/6/2022 giải ngân dưới 60% so kế hoạch giao sang các dự án có nhu cầu; Tổng hợp các chủ đầu tư có dự án giải ngân không đạt tỷ lệ theo quy định, từ đó đề xuất không giao làm chủ đầu tư các dự án tiếp theo./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ