LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 13/08/2018
07:30Tham dự công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Trung năm 2018A. Danh Xã Sơn Trung
14:00Họp công bố Quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc việc giám sát lãnh đạo, chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học ra lớp đối với Đảng ủy các xã, thị trấnC. Yến; Duy Phòng họp UBND huyện
Thứ ba 14/08/2018
07:30Tham dự công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Trung năm 2018A. Bình; C. Thị; LĐVP Xã Sơn Trung Xe: 00339; 0470
08:00Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND huyện về chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện C. Thị LĐ các Ban HĐ; Oanh - Sáng: Xã Thành Sơn - Chiều : Xã Sơn Lâm Xe: 0644
Thứ tư 15/08/2018
08:00Họp công bố Quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy việc lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình NTM đối với Đảng ủy xã Sơn Hiệp A. Sửu; A. Danh Phòng họp UB
08:00Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND huyện về chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện TT. HĐND; LĐ các Ban HĐ; Oanh - Sáng: Xã Sơn Bình - Chiều: UBND xã Ba Cụm Nam Xe: 0644
14:30Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020  góp ý báo cáo kết quả thực hiện 04 chương trình KT-XH trọng điểm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020A. Bình UBND tỉnh Xe: 00339
Thứ năm 16/08/2018
08:00Họp tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnhC. Yến HT. Sở LĐTB&XH Xe: 0470
08:00Giao ban Huyện ủy A. Sửu; C. ThịHuyện ủy
08:00Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND huyện về chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện A. Hưng; LĐ các Ban HĐ; Oanh Phòng Dân tộc
Thứ sáu 17/08/2018
08:00Họp giải quyết thu hồi giấy chứng nhận QSD đất cấp sai đối tượng hộ ông Ngọc, ông Xới và hộ bà Lan tại xã Ba Cụm Bắc A. Sửu; Oanh Phòng họp UB
GHI CHÚ: