LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 15/10/2018
08:00Họp thống nhất nội dung báo cáo 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Huyện Đảng bộA Sửu; A Danh Phòng họp trực tuyến
14:00Kiểm tra phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnA Danh Sơn Trung Xe 0644
19:00Dự khai mạc giải bóng chuyền huyện Khánh Sơn năm 2018 C.Yến Nhà thi đấu đa năng
Thứ ba 16/10/2018
08:00Dự họp giải quyết việc người dân xâm canh tại lâm phận của BQL rừng phòng hộ Cam LâmA Sửu Sở NN&PTNT Xe 0470
08:00Giám sát khảo sát công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáoTT. HĐND, LĐ các ban; Hạnh Sơn Lâm, Sơn Bình Xe 0644
08:30Làm việc với Sở Lao động – TB&XH về tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018C Yến; Oanh Phòng họp UBND huyện
14:00Chủ tịch UBND huyện làm việc với Phòng NN&PTNTA Nhuận; A Danh Phòng họp trực tuyến
14:00Giám sát khảo sát công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáoTT. HĐND, LĐ các ban; Hạnh Sơn Trung Xe 0644
Thứ tư 17/10/2018
09:00Họp Ban Thường vụ Huyện uỷTT. HĐND, UBND; A Danh Huyện uỷ
Thứ năm 18/10/2018
08:00Dự họp nghe báo cáo về việc ban hành quy chế phối hợp trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trườngA Lân (KT&HT) UBND tỉnh
14:00Dự họp nghe công khai kết luận Thanh tra việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiA Sửu; C Hiền (Dân tộc) Thanh tra tỉnh Xe 0935
14:00Dự họp nghe Sở tư pháp báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm tập trung máy điều hoà nhiệt độA Nguyên (Tư pháp) UBND tỉnh
Thứ sáu 19/10/2018
08:00Thực hiện công tác chuyên môn
GHI CHÚ: