LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 22/04/2019
08:00Thực hiện công việc chuyên môn TT. HĐND; UBND Phòng làm việc
Thứ ba 23/04/2019
08:00HĐND huyện giám sát UBND huyện về đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) TT. HĐND; UBND LĐVP; LĐ các Ban HĐ; C. Hạnh Phòng họp UB
14:00Họp triển khai dự án đường D9 TT.UBND: A.Nhuận; VP: A. Danh, Oanh Phòng họp UB
Thứ tư 24/04/2019
08:00Làm việc với Sở Khoa học và công nghệ về đánh giá hoạt động KH&CN năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng xây dựng KH&CN năm 2020TT.UBND: A.Sửu; LĐVP: A.Danh Phòng họp UB
08:00Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ TT.UBND: A.Nhuận Phòng tiếp công dân
14:00Họp giải quyết vấn đề xâm chiếm lại đất sản xuất tại Tà Gụ, xã Sơn Hiệp của hộ ông du TT.UBND: A.Nhuận, A. Sửu; VP: A.Danh, Oanh Phòng họp UB
Thứ năm 25/04/2019
08:00Giao ban Huyện ủy TT.UBND: A.Nhuận; TT.HĐND: A. Hưng Huyện ủy
14:00Làm việc về tình hình kinh tế xã hội quý I xã  Ba Cụm Nam TT.UBND: A.Nhuận; LĐVP: A.Danh Xã Ba Cụm Nam Xe: 00339
Thứ sáu 26/04/2019
08:00Tham dự Hội nghị hướng dẫn việc chuyển đổi dữ liêụ đăng ký hợp tác xã trên toàn tỉnh Khánh Hòa vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã TT.UBND: A.Sửu UBND thị xã Ninh Hòa Xe: 00339
08:00Họp Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện TT.UBND: A. Nhuận; VP: Hiền Phòng họp UB
GHI CHÚ: