DU LỊCH KHÁNH SƠN
Bài phát biểu chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn[Đăng ngày: 04/02/2017]
Sáng ngày 27/12, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của Quyết định số: 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 như: cơ chế huy động nguồn lực và quản lý tài chính ngân sách; Quy trình triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; Quy hoạch và quản lý quy hoạch; Tiêu chí giao thông, nhà ở dân cư, chợ nông thôn; Quy trình nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nông thôn mới; Hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình.
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức điều hành, thực thi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho các thành viên Ban chỉ đạo. Trên cơ sở nội dung đã được tập huấn, trong thời gian tới các địa phương tiếp tục triển khai, tuyên truyền vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết cùng thực hiện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Anh Tuấn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 739749